Operácie sčítanie a odčítanie v binárnej sústave
1113
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Úvod 1
Vysvetlenie
Matematické operácie v binárnej sústave 2
Aktivita
Námet na úlohu pre žiakov 3
Overenie
Testovanie žiakov 4