Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

AGEMSOFT, a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“) rešpektuje právo autorov a používateľov na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje svojich používateľov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a používa primerané technologické riešenia, ktoré zamedzujú porušeniu práva na ochranu osobných údajov tretím subjektom.

Registrácia a osobné údaje

 1. Prevádzkovateľom vzdelávacieho nástroja tuul.sk je spoločnosť AGEMSOFT, a.s..
 2. Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov inej osobe.
 3. Na prácu s nástrojom tuul.sk je potrebné sa prihlásiť.
 4. Prihlásenie je možné cez konto používateľa na sociálnej sieti facebook.com alebo službe gmail.com.
 5. Údaje zadané pre potreby prihlásenia môžu byť použité na účely vzájomnej komunikácie používateľa a prevádzkovateľa, k tvorbe interných štatistických analýz a pre marketingové účely, napríklad pre zasielanie informačných e-mailov, ak používateľ vyjadrí súhlas.
 6. Všetci používatelia nástroja môžu kontaktovaťkedykoľvek prevádzkovateľa e-mailom, telefonicky alebo poštou. Prevádzkovateľ si uchováva komunikáciu so svojimi používateľmi zo štatistických dôvodov a pre čo najlepšie a najrýchlejšie reakcie na prichádzajúce požiadavky.

Súbory cookie

 1. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré server ukladá v počítači používateľa v textovom formáte. Server má prístup k informáciám z tohto súboru pri opätovnom pripojení z tohto počítača.
 2. Súbory cookie obsahujú informácie nevyhnutné pre správne fungovanie nástroja. Obsah cookie súborov neumožňuje identifikáciu používateľa. Osobné údaje sa v cookie súboroch neukladajú.
 3. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje ukladanie cookie súborov automaticky.
 4. Používateľ môže vo svojom prehliadači nakonfigurovať spôsob, akým budú cookie súbory ukladané na disk jeho počítača, alebo ich ukladanie úplne zakázať.
 5. Pre prihlásenie sa na nástroj www.tuul.sk je povolenie cookie súborov nevyhnutné.

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedené pravidlá zverejnením nových pravidiel na tejto web stránke.

Otázky a návrhy

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy ohľadom našich pravidiel ochrany súkromia, budeme radi, ak nás budete kontaktovať.