rovnice,nerovnice, slovné úlohy -písomky 9. ročník
3639
Vladimír Kázik 18. 3. 2016
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
previerka -nerovnice, rovnice s neznámou v menovateli, vyjadrenie neznámej zo vzorca 1
linaárne rovnice (1) 2
linaárne rovnice 3
Kontrolná práca - rovnice, slovné úlohy 4
Lineárne rovnice - slovné úlohy 5