BLOG

Tvoríte nové Tuuly? Uvádzajte využitie jeho materiálov.

 

Možno máte takúto skúsenosť. Videli ste niekde dobrú aplikáciu a neviete ju použiť. Radi by ste použili materiál iného pedagóga a neviete, čo autor zamýšľal.

Áno, uhádli ste, kam mierime. Každý TUUL v sebe obsahuje niekoľko materiálov (minimálne tri). Výpovedná hodnota niektorých je zrejmá (prezentácia, test, hra…). Pri iných sa pozastavíme a premýšľame, ako tento materiál zapadá do koncepcie celkového Tuulu (obrázok, video, internetový link…).

Myslime preto na ostatných užívateľov a učiteľov, ktorých zaujme náš TUUL.  Vytvorme jeden materiál (tzv. didaktické poznámky) a vysvetlime ostatným, ako by mohli  využiť potenciál  našich materiálov.

Príklad využitia vysvetlenia si môžno pozrieť v TUULe Precvičovanie sčítania a odčítania celých čísel.

EDULAB tím