BLOG

Cloudy a povolenia pre zdieľané materiály

 

Jednou z viacerých predností on-line nástroja TUUL je aj zdieľanie súborov kancelárskeho balíčka. V poslednej dobe to ale nemusia byť materiály len z lokálneho disku užívateľského počítača, ale aj z takzvaného cloudu.

Cloud je technológia, ktorá umožňuje zdieľanie súborov medzi zariadeniami ale i užívateľmi. Najznámejšie služby v tomto smere sú GoogleDrive, OneDrive, Dropbox a iné.

V praxi to znamená, že ak v nejakom cloudovom súbore uskutočníme zmenu, tá sa prejaví na cloude, teda následne i na všetkých zariadeniach, ktoré sú na konkrétnu službu napojené. Dokonca i u užívateľov, ktorým tento súbor zdieľame.

Problém môže nastať, ak do TUULu vložíme súbor z cloudu a nesprávne nastavíme zdieľanie pre ostatných užívateľov. Tí ho potom nemusia vidieť, v tom horšom prípade ho môžu zmazať.

Preto by sme chceli tvorcov TUULov poprosiť o kontrolu materiálov a ich práv na zdieľanie pred ich zverejnením.