Časť prislúchajúca k počtu percent
1863
Vladimír Kázik 12. 2. 2014
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Daň z pridanej hodnoty 1
Vysvetlenie
Percentá_-_výpočet_percentovej_časti 2
Percentá - úlohy 3
Výpočet časti prislúchajúcej počtu percent 4
Aktivita
lietame k percentám 5
percentová časť 6
percentová časť-test1 7
Overenie
percentová časť 8
percentová časť 9
Percenta-uvod 10