Daktyloskopia
338
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
DAKTYLOSKOPIA 1
DISKUSIA 2
Vysvetlenie
ODBER ODTLAČKOV PRSTOV 3
Aktivita
URČOVANIE TYPOV DERMATOGLYFOV A MARKANTOV 4
ZÁKLADNÉ TYPY DERMATOGLYFOV A MARKANTOV 5
Overenie
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 6