Exponenciálne funkcie
1742
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Skladanie novín 1
Vysvetlenie
Exponenciálne f. – výučbový hypertext 2
Výklad - dialóg U-Ž 3
Lekcie aj príklady na precvičenie 4
Aktivita
FUNKCIE – elektronická zbierka úloh 5
Transformácie grafov 6
Transformácie grafov 7
Základné exp. rovnice 8
Uzavreté jazero 9
Rôznorodé úlohy 10
Aká je úroková miera? 11
Zložené úročenie 12
Newtonov zákon ochladzovania 13
Použitie vlastností exponenciálnych funkcií 14
Použitie vlastností exp. f. 15
Overenie
Interaktívne testy 16
Exp. rovnice – príklady 17
Exp. rovnice a nerovnice 18