Hydrostatický tlak
719
Pavol Vajdečka 17. 1. 2014
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Hydrostatický tlak - Wikipédia 1
Vysvetlenie
Tlak vody 2
Hydrostatický tlak 3
Tlak vyvíjaný kvapalinou 4
Tlak v kvapaline vyvolaný tiažou kvapaliny. Hydrostatický tlak. 5
Hydrostatický tlak – simulácia 6
Aktivita
Tlak a tlaková sila v kvapaline 7
Hydrostatický tlak a hustota kvapaliny 8
Overenie
Úlohy, príklady - Hydrostatický tlak, Atmosferický tlak 9
Príklady na overenie 10