Izolácia DNA z biologického materiálu
1493
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Izolácia DNA z biologického materiálu 1
Všeobecné informácie 2
Prokaryota vs. Eukaryota 3
Štruktúra DNA 4
Génové inžinierstvo a geneticky modifikované organizmy 5
Génové inžinierstvo a geneticky modifikované organizmy 6
Genetická modifikácia u rastlín 7
Genetická modifikácia u zvierat 8
Pokus - pomôcky 9
Pokus - priebeha vysvetlenie 10
Záver 11