Lineárna funkcia - priesečníky
1685
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Výber vhodných bodov 1
Vysvetlenie
Priesečník grafu lineárnej funkcie s osou x 2
Určovanie priesečníkov grafov lin 3
Aktivita
Odčítavanie z grafu priesečníkov lineárnej funkcie s osou x a s osou y 4
Priesečníky osi x a y s lineárnou funkciou 5
Priesečníky grafu funkcie s osami 6
Overenie
Hľadanie priesečníka grafu lineárnej funkcie s osou x 7
linfunb 8
priesečník 9