Lineárna funkcia v praxi
1782
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Údaje z grafu 1
Vysvetlenie
Lineárna funkcia 2
Ktorá priamka je strmšia? 3
Napúšťanie vane 4
Všetky ceny znížené o 20%! 5
Cestovné autobusom sa zvyšuje 6
Aktivita
Napúšťanie vane rýchlosťou 2 litre za minútu 7
Vypúšťanie vane 8
Cena benzínu 9
Konverzný graf 10
Zníženie cien 11
Overenie
Cena telefonátu 12
Napĺňanie nádob 13
Cena guľôčkového pera 14
Všetky ceny znížené! 15
TestLineárnefunkcie 16
Lineárne funkcie 17