Lineárna závislosť (lineárna funkcia), jej vlastnosti a graf.
1757
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Rýchlosť korytnačky 1
Vysvetlenie
Lineárna funkcia 2
Funkcia  y = 2x 3
Aktivita
Lineárna funkcia y = ax a jej graf pre a > 0 4
Zvieratá pohybujúce sa konštantnou rýchlosťou 5
Overenie
Ktoré súradnice sú nesprávne? 6
Čo je lineárna funkcia? 7
Jeden bod za druhým 8