Mocninové funkcie
2550
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Aplet - grafy moc. f. 1
Vysvetlenie
Mocninové funkcie 2
Moc. f. s prirodzeným exponentom 3
Moc. f. so záporným celým exponentom 4
Použitie grafov mocninových funkcií 5
Grafy moc. funkcií 6
Aktivita
Graf kubickej funkcie 7
Lomená funkcia 8
Vlastnosti lomenej funkcie 9
Lomená funkcia 10
Lineárne lomená funkcia 11
Polynomické funkcie 12
Zložitejšie polynomické funkcie 13
FUNKCIE – elektronická zbierka úloh 14
Grafy moc. f. 15
Priraďovacie cvičenie 16
Riiešenie prir. cvičenia 17
Overenie
Test - priraďovanie grafov k funkciám 18
Test - priraďovanie grafov k funkciám 19
Riešené aj neriešené úlohy 20
Ú/lohy na precvičovanie 21
Zbierka úloh: Mocninová a odmocninová funkcia 22