Muchotrávky
651
Martin Kmec 27. 3. 2017
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Muchotrávky 1
Bádateľská otázka 2
Hypotézy 3
Úvod do teórie 4
Teória 5
Riešenie a vyhodnotenie výsledkov 6
Záver 7