násobenie mocnín
1610
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Hisória počítania 1
Vysvetlenie
Násobenie mocnín s rovnakým základom 2
Násobenie mocnín s rovnakým mocniteľom 3
celok 4
Aktivita
Násobenie mocnín s rovnakými základmi 5
Násobenie mocnín s rovnakými základmi: zlomky a desatinné čísla 6
násobenie_mocnín 7
Overenie
nasobenie_mocnin 8
násobenie mocnín-test1-základ číslo 9
násobenie mocnín-test1-alg 10
mocniny 11