Nepodmienené reflexy u človeka
643
Petra Olejárová 23. 3. 2017
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Nepodmienený a podmienený reflex 1
Bádateľská otázka 2
Tvorba hypotéz, realizácia experimentov 3
Spracovanie výsledkov učiteľom 4
Spracovanie výsledkov - žiaci 5
Záver 6