Obraz kocky a kvádra vo voľnom rovnobežnom premietaní
4610
Vladimír Kázik 16. 1. 2014
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Rovnobežné a kolmé hrany v kocke 1
Rovnobežné a kolmé hrany v kvádri 2
Vysvetlenie
Rovnobežné steny v kocke 3
obrazy kvádra 4
Konštrukcia kvádra a kocky 5
Aktivita
Dve rovnobežné steny v kvádri 6
Rovnobežné a kolmé hrany v sieti kvádra 7
Overenie
VOĽNÉ ROVNOBEŹNÉ PREMIETANIE 8