Planimetria skladaním papiera
1597
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Origami v matematike 1
Vysvetlenie
Pracovné listy 2
Aktivita
PL1: Základné prvky a vlastnosti trojuholníka 3
PL2: Pytagorova veta 4
PL3: Zhodné zobrazenia 5
PL4: Zhod. a pod. trojuholníky 6
PL5: Zlatý rez 7
PL6: Rozdelenie štvorca 8
Overenie
RIešenia úloh z PL 9
Matematika a origami – práca SOČ 10