Počet riešení lineárnej rovnice
1133
Vladimír Kázik 19. 5. 2014
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Historické zaujímavosti a príklady 1
Vysvetlenie
Lineárne rovnice a ich riešenia 2
Rovnobežné priamky 3
Aktivita
Lineárne rovnice bez riešenia 4
Počet riešení lineárnej rovnice 5
Overenie
Lineárne rovnice bez riešenia 6
Lineárne rovnice s rovnakým riešením 7