Podobnosť geometrických útvarov
2526
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Podobnosť intuitívne 1
Vysvetlenie
podobnosĹĄ 2
Sú tieto dva mnohouholníky podobné? 3
celok 4
Aktivita
Čo sú podobné útvary? 5
Podobnosť s určitým koeficientom 6
Podobné mnohouholníky 7
Congruent & Similar Shapes - Geometry: Math Games 8
Overenie
Vlastnosti podobných mnohouholníkov 9
Podobnosť útvarov 10
Koeficient podobnosti 11
podobnost 12
zopár otázok o podobnosti 13
podobnosť 14
PODOBNOSŤ OBDĹŽNIKOV 15