Pojem funkcie, definičný obor a obor hodnôt funkcie
6509
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Funkcie 1
funkčná závislosť v bežnom živote 2
Motivačné príklady 3
Vysvetlenie
Definícia funkcie 4
Definície - funkcia, D(f), H(f) 5
Definícia funkcie – dialóg U-Ž 6
Základné pojmy 7
Funkcie - video výklad 8
Graf funkcie - video výklad 9
Definičný obor – video výklad 10
Test vertikálnou priamkou 11
Riešené príklady 12
Riešené príklady 13
Aktivita
Je to funkcia? 14
Je to funkcia? 15
Je to funkcia? 16
Je to funkcia? 17
Funkcia určená tabuľkou 18
Graf funkcie 19
Definičný obor 20
Definičný obor 21
Obor hodnôt 22
Overenie
Test - je to funkcia? 23
Test - je to graf funkcie? 24
Test - funkčná hodnota 25
Test - funkčná hodnota 26
Test - funkčná hodnota 27
Test - funkčné hodnoty z predpisu funkcie 28
Test - D(f), H(f), f. hodnoty - z grafov 29
Test - D(f), H(f), f. hodnoty - z predpisu funkcie 30
Neriešené príklady 31