Poznávanie lúčnych rastlín
1790
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Návod na herbár 1
Rastliny na lúkach 2
Liečivé rastliny 3
Chránené rastliny 4
Vysvetlenie
Téma, ročník, ciele 5
Aktivita
Postup bádateľskej aktivity a pomôcky 6
Overenie
Elektronický atlas rastlín 7
Atlas rastlín 8
rastliny- Herbár 9
Príklady knižných zdrojov 10
Záver bádateľskej aktivity 11