Pravdepodobnosť
1676
Jana Kontúrová 13. 6. 2014
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Pravdepodobnosť 1
Metodický návod 2
Čo je pravdepodobnosť? 3
Vysvetlenie
Pravdepodobnosť – udalosti, relatívna početnosť, pravdepodobnosť 4
Istá udalosť 5
Nemožná udalosť 6
Náhodný experiment 7
Istá, nemožná alebo komplementárna 8
Hod mincou 9
Príklad definície pravdepodobnosti 10
Aktivita
Hod kockou 11
Hod 2 mincami 12
Hracie kocky 13
Karty 14
Páry 15
Relatívna početnosť 16
Početnosť 17
Udalosti a ich pravdepodobnosť 18
Absolútna a relatívna početnosť 19
Úlohy - pravdepodobnosť 20
Úlohy zamerané na typy udalostí 21
Výskumná úloha 1 22
Výskumná úloha 2 23
tabulky_k_vyskumnej_ulohe1 24
tabulky_k_vyskumnej_ulohe2_excel 25
Aplikácia pre tablety a mobily 26
Overenie
Nemožná, možná alebo istá 27
Sada úloh k pravdepodobnosti 28