Štvoruholník
1037
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Štvoruholník 1
Vysvetlivky 2
Vysvetlenie
Štvoruholník -vlastnosti 3
Dvojrozmerné útvary 4
Štvoruholníky 5
Vlastnosti rovinných útvarov 6
Aktivita
Dvojrozmerné útvary 7
Štvoruholníky I 8
Vlastnosti útvarov 9
Overenie
Zostavenie štvoruholníka 10