Teplo a zmeny skupenstva
912
Vladimír Kázik 19. 5. 2014
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Teplo a pojmy s ním súvisiace 1
Vysvetlenie
Tri skupenstvá vody 2
Častice a skupenstvá látky 3
Premeny skupenstva látok 4
Skupenstvá látky - Disk Google 5
Aktivita
Ako voda mení skupenstvo 6
Teória častíc a zmeny skupenstva 7
Overenie
Tri skupenstvá látok 8
Teplo a premeny skupenstva 9
Zmeny skupenstva 10