Uhly v kružnici
3014
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Obvodový uhol zábavne 1
Vysvetlenie
Aplet - obvodový uhol 2
Aplet- vzťah medzi obv. a stred. uhlom 3
Stredový a obvodový uhol 4
Aplet - veta o obv. a stred. uhle 5
Aplet- vzťah medzi obv. a stred. uhlom 6
Dôkaz vety o obv. a stred. uhle 7
Uhly v kružnici 1 8
Uhly v kružnici 2 9
Výklad s riešenými príkladmi 10
Základy planimetrie 11
Konštrukcia množiny G 12
Konštrukcia trojuholníka 13
Konšrukcia mnohouholníka 14
Aktivita
Stredový uhol 15
Obvodový uhol – definícia 16
Obvodové uhly nad rovnakou tetivou 17
Stredové a obvodové uhly k tomu istému oblúku 18
Obvod. a str. uhol nad rovnakým oblúkom 19
Vzťah medzi obv. a stred. uhlom 20
Interaktívne cvičenie 21
Pracovné listy 22
Tetivový štvoruholník 23
Aplet – veta o tetivovom štvoruholníku 24
Veta o uhloch v tetivovom štvoruholníku 25
Veľkosť uhlov v tet. štvoruholníku 26
Overenie
Interaktívny test 27
Interaktívny test 28
Interaktívny test 29
Príklady na precvičovanie 30
Príklady na precvičovanie 31