Vlastnosti funkcií
3278
Marta Mlynarcikova 10. 11. 2013
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Na pobavenie 1
Vysvetlenie
Vlastnosti funkcií – prehľad 2
Definície, riešené príklady, úlohy na precvičovanie 3
Monotónnosť, extrémy 4
Ohraničenosť, prostosť, párnosť a nepárnosť, periodičnosť 5
Párna a nepárna funkcica (dialóg U-Ž) 6
Monotónnosť funkcie (dialóg U-Ž) 7
Ohraničenosť funkcie (dialóg U-Ž) 8
Extrémy funkcie (dialóg U-Ž) 9
Rovnosť f, periodičnosť (dialóg U-Ž) 10
Prostá a inverzná f (dialóg U-Ž) 11
Aktivita
Prostá f - grafický test 12
Prostá f - cvičenie 13
Prostá f - cvičenie 14
Monotónna f - cvičenie 15
Rastúca f – cvičenie 16
Intervaly monotónnosti - cvičenie 17
Monotónnosť – cvičenie 18
Lokálne extrémy - cvičenie 19
Maximálne a minimálne hodnoty 20
Pracovný list 21
Úlohy na precvičovanie učiva 22
Overenie
Test – monotónnosť 23
Test – ohraničenosť 24
Test – maximum a minimum 25
Test - lokálne a globálne extrémy 26
Test – párnosť a nepárnosť 27
Súhrnný test I. 28
Súhrnný test II. 29
Súhrnný test III. 30