Význam konštánt k, q, funkcia klesajúca, rastúca
1248
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Funkcia  y = 2x + 1 1
Vysvetlenie
Graf lineárnej funkcie 2
Rastúca a klesajúca lin 3
Aktivita
Lineárna funkcia 4
Lineárna funkcia 5
Smernica, priesečník a graf 6
Predpis funkcie a príslušný graf 7
Dosiahnite hviezdu 8
lineárna funkcia 9
Overenie
Smernica a priesečník 10
Smernica a priesečník 11
quiz 12
funkcie 13
LINF 14