Základné matematické operácie trošku inak
981
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
motivácia 1
Vysvetlenie
ako deliť 2
Násobky, delitele a mocniny 3
Hľadanie neznámeho čísla 4
Písomné sčítavanie 5
Aktivita
Cvičenia 6
Overenie
Overovanie vedomosti 7