Zobrazovanie údajov
1483
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Stonkový diagram 1
Vysvetlenie
Graf 2
Bodový diagram 3
Stĺpcový diagram 4
Aktivita
Bodový diagram – grafické vyjadrenie premenných 5
Na rôznych diagramoch 6
Vyznačte na diagrame 7
Stĺpcový diagram 8
Kruhový a stĺpcový diagram 9
Stĺpcový diagram 10
Diagramy 11
Overenie
čítanie z grafu 12
statgrafy 13
grafy 14