BLOG

Nové predmety v TUULe

 

Z TUULu sa v poslednej dobe stal veľmi obľúbený nástroj na tvorbu interaktívnych materiálov využiteľných nielen na vyučovacích hodinách v škole. Veľa učiteľov ale i žiakov ho využíva ako zdroj materiálov, inšpirácie, metód a pohľadov na rôznu problematiku.

Z tohto dôvodu máme pre všetkých používateľov TUULu radostnú správu. Vypočuli sme hlas odbornej učiteľskej verejnosti a TUUL sa rozširuje o ďalšie predmety. K prírodovedným predmetom – matematika, fyzika, chémia, biológia a geografia pribudli nasledovné predmety: slovenský jazyk, literatúra, dejepis a občianska náuka.

Veríme, že tak ako pribudli predmety, pribudnú i ďalší aktívni používatelia tohto praktického nástroja a spolu s nimi aj ďalšie TUULy.

tím EDULAB