BLOG

Prečo je poznámka povinná?

 

Pole poznámky bolo pôvodne nepovinné, ale ukázalo sa, že je táto informácia potrebná. V novej verzii TUULu je toto textové pole povinné.

Prečo? Pri tvorbe TUULov častokrát zabúdame na to, že sú určené pre kolegov, ktorí nemusia na prvý pohľad pochopiť, aký bol pôvodný zámer tvorcu.

Čo treba napísať do pola poznámky? Pri niektorých materiáloch je vhodné doplniť  možnosti jeho použitia, pri iných v akom kontexte je nutné materiál uverejniť. Ďalším využitím poznámky môže byť zadanie otázok k danému materiálu a množstvo ďalších postrehov. Jednoducho povedané, je to návod na použitie TUULu.

Veríme, že tento krok pomôže k ešte lepšej použiteľnosti Vašich materiálov.

tím EDULAB