BLOG

Špecifikácia dokumentov

 

TUUL je vytvorený a prispôsobený na to, aby umožňoval pedagógom zdieľanie akýchkoľvek on-line či off-line materiálov.

Tieto materiály môžeme rozdeliť nasledovne:

  • často používané materiály (word, powerpoint, pdf, …) – materiály, ktorých použitie býva rozšírené a s ich otvorením nie je problém ani pomocou on-line služieb, či lokálne na počítači,
  • špecifické materiály, na spustenie ktorých potrebujeme konkrétny program, v tom horšom prípade dokonca platený. Nebudeme vymenovávať formáty a druhy týchto špecifických materiálov. Je ich dosť. Každý učiteľ pracujúci s modernými technológiami má tie svoje obľúbené.

Čo si však často neuvedomujeme je, že prístup k takýmto materiálom má len užší okruh užívateľov. Preto, prosím, myslime na všetkých a pri zdieľaní vlastných materiálov zverejňujme aj možnosti spustenia týchto materiálov, poprípade akým spôsobom sa ostatní užívatelia dostanú k danému programu.