O Tuule

Tuul pomáha učiteľom, ktorí chcú vyučovať moderne a kvalitne. Práve tu vytvárajú online vzdelávacie materiály a používajú ich pri výučbe v škole i doma.
PRIDAJTE SA, ABY STE MOHLI:
Tvoriť

Spájajte rôzne zdroje z Internetu a tvorte Vaše online vzdelávacie materiály.

Vzdelávať

Materiály z Tuulu Vám poslúžia pri príprave do školy i na vyučovacej hodine.

BONUS NAVIAC:

Práve teraz môžete vyhrať atraktívne zájazdy vo Veľkej súťaži pre učiteľov.

PRIDAJTE SA