BLOG

Cloudy a povolenia pre zdieľané materiály

 
Jednou z viacerých predností on-line nástroja TUUL je aj zdieľanie súborov kancelárskeho balíčka. V poslednej dobe to ale nemusia byť materiály len z lokálneho disku užívateľského počítača, ale aj z takzvaného cloudu. Cloud je technológia, ktorá umožňuje zdieľanie súborov medzi zariadeniami ale i užívateľmi. Najznámejšie služby v tomto smere sú GoogleDrive, OneDrive, Dropbox a iné. V praxi to znamená, že ak v […]
ČÍTAJ ĎALEJ

Špecifikácia dokumentov

 
TUUL je vytvorený a prispôsobený na to, aby umožňoval pedagógom zdieľanie akýchkoľvek on-line či off-line materiálov. Tieto materiály môžeme rozdeliť nasledovne: často používané materiály (word, powerpoint, pdf, …) – materiály, ktorých použitie býva rozšírené a s ich otvorením nie je problém ani pomocou on-line služieb, či lokálne na počítači, špecifické materiály, na spustenie ktorých potrebujeme […]
ČÍTAJ ĎALEJ

Kontrola by nemala zdržiavať, ale pomáhať

 
Opakovanie je matkou múdrosti. Túto vetu použil počas svojej kariéry snáď každý pedagóg. Vo svete tvorby interaktívnych materiálov, medzi ktoré patrí aj online nástroj TUUL, by sa táto veta dala použiť tiež. V tomto prípade opakovanie neznamená len si prejsť každý jeden materiál vo svojom TUULe po obsahovej stránke, ale aj skontrolovať funkčnosť a vzhľad vložených dokumentov, internetových odkazov a iných materiálov. A to z viacerých dôvodov, ktorými […]
ČÍTAJ ĎALEJ

Nové predmety v TUULe

 
Z TUULu sa v poslednej dobe stal veľmi obľúbený nástroj na tvorbu interaktívnych materiálov využiteľných nielen na vyučovacích hodinách v škole. Veľa učiteľov ale i žiakov ho využíva ako zdroj materiálov, inšpirácie, metód a pohľadov na rôznu problematiku. Z tohto dôvodu máme pre všetkých používateľov TUULu radostnú správu. Vypočuli sme hlas odbornej učiteľskej verejnosti a TUUL sa rozširuje o ďalšie […]
ČÍTAJ ĎALEJ

Zaraďovanie TUULov do "ISCEDov" a kľúčové slová

 
TUUL ako moderný nástroj pre učiteľov má uľahčovať prácu nielen samotnému autorovi, ale i žiakom a ostatným užívateľom tohto nástroja. Práve preto je veľmi dôležité správne zaradiť TUUL do štruktúry podľa štátneho vzdelávacieho programu a priradiť mu vhodné kľúčové slová. Zaradenie TUULu do štruktúry je podmienkou jeho vytvorenia a preto to nepodceňujme. Stačí ho správne […]
ČÍTAJ ĎALEJ

Ako vkladať testy do TUULu?

 
TUUL je vynikajúci nástroj na prezentáciu on-line dokumentov, internetových stránok, videí a iných materiálov. Je vytvorený tak, aby ste nemuseli opustiť okno internetového prehliadača a preklikávať sa množstvom otvorených „kariet“. Všimli sme si, že autori často vkladajú do TUULov aj testy, úlohy či zadania. Niektoré z nich sú vo formáte .doc, .pdf, či iného neinteraktívneho súboru. Väčšina […]
ČÍTAJ ĎALEJ

Prečo je poznámka povinná?

 
Pole poznámky bolo pôvodne nepovinné, ale ukázalo sa, že je táto informácia potrebná. V novej verzii TUULu je toto textové pole povinné. Prečo? Pri tvorbe TUULov častokrát zabúdame na to, že sú určené pre kolegov, ktorí nemusia na prvý pohľad pochopiť, aký bol pôvodný zámer tvorcu. Čo treba napísať do pola poznámky? Pri niektorých materiáloch […]
ČÍTAJ ĎALEJ

HotPotatoes v TUULe

 
Jedným z najobľúbenejších nástrojov na tvorbu testov, kvízov, krížoviek a doplňovačiek v našich končinách je HotPotatoes. Malou nevýhodou bezplatnej verzie tohto nástroja je výstup. Pokiaľ svoj „výtvor“ chcete prezentovať pred triedou, export súboru vo formáte .htm (.html) spustíte zo svojho počítača v internetovom prehliadači. Problém nastáva, ak chcete súbor zdieľať so svojimi kolegami, nebodaj doma so žiakmi. Áno, môžete ho […]
ČÍTAJ ĎALEJ

Tvoríte testy? Prezraďte svoje odpovede.

 
Niekedy pri prechádzaní internetovými stránkami objavíte anketu, test, prieskum, alebo hlasovanie na zaujímavú tému. Radi  by ste otestovali  svoje schopnosti, vedomosti či postoje. Veľmi radi riešite aj úlohy od iných pedagógov a iných predmetov, ako je vaša aprobácia. Vnímate to ako výzvu a súťaž samého so sebou. Sklamanie nastáva  vtedy, keď sa po vyplnení testových položiek […]
ČÍTAJ ĎALEJ

Tvoríte nové Tuuly? Uvádzajte využitie jeho materiálov.

 
Možno máte takúto skúsenosť. Videli ste niekde dobrú aplikáciu a neviete ju použiť. Radi by ste použili materiál iného pedagóga a neviete, čo autor zamýšľal. Áno, uhádli ste, kam mierime. Každý TUUL v sebe obsahuje niekoľko materiálov (minimálne tri). Výpovedná hodnota niektorých je zrejmá (prezentácia, test, hra…). Pri iných sa pozastavíme a premýšľame, ako tento materiál zapadá do koncepcie […]
ČÍTAJ ĎALEJ

Ako zviditeľniť svoj nový TUUL?

 
Dnes možno viac ako v minulosti platí, že obsah predáva dobrá reklama a lákavý obal. Sami si odpovedzme na otázku: „Kam by sme ako nezaujatí užívatelia klikli pri nasledovných obrázkoch?“ Nepodceňujme pri tvorbe TUUlu ľudské zmysly. Každý novovytvorený materiál by mal mať ambíciu zaujať v záplave konkurencie. Preto, ak vytvárame nový TUUL, bude ľahšie identifikovateľný a zaujme oveľa […]
ČÍTAJ ĎALEJ