Návod a FAQ

Prečítajte si podrobný návod ako TUUL používať. Dozviete sa ako sa do TUULu prihlásiť, ako v ňom vyhľadávať vzdelávacie materiály, aj ako vytvárať tie vlastné.Návod k TUULu

Ako pracovať s TUULom

1. Ako sa môžem do TUULu prihlásiť?Je to jednoduché. Na TUULe si nemusíte zdĺhavo vytvárať nové používateľské konto. Ak máte ako učiteľ zriadené konto na Planéte vedomostí, odporúčame prihlásiť sa cez toto konto. V opačnom prípade sa jednoducho môžete prihlásiť prostredníctvom svojho konta na Facebooku alebo Google+, či Microsoft account.
2. Čo je štruktúrovaná šablóna?Štrukturovaná šablóna obsahuje štyri logicky nadväzujúce sekcie: Zaujímavosti, Vysvetlenie, Aktivita, Overenie. Tieto navádzajú autora, aby pri zadávaní vzdelávacieho obsahu dodržal danú logickú postupnosť. Takýto materiál bude mať pre učiteľa hodnotu v podobe logicky ucelenej vyučovacej látky na danú tému.
3. Čo je voľná šablóna?Voľná šablóna na rozdiel od štrukturovanej neobsahuje pevne dané sekcie. Autorovi tým dáva priestor pre voľnú tvorbu a logickú následnosť ponecháva na jeho uvážení.
4. Prečo musím materiál zaradiť do témy podľa štátneho vzdelávacieho programu?Na TUULe spoločne vytvárame knižnicu kvalitných vzdelávacích materiálov. Zaradenie materiálu do korektnej témy uľahčuje vyhľadávanie a pomáha učiteľom i žiakom pri príprave na hodinu alebo priamo na vyučovaní.
5. Prečo musím pri vytváraní materiálu pridať kľúčové slová?Kľúčové slová majú jednoduchými slovami vyjadrovať hlavnú podstatu Vášho materiálu. Ostatným používateľom výrazne zjednodušujú vyhľadanie Vášho materiálu a Vy ho tak dokážete viac zviditeľniť.
6. Ako môžem vložiť obsah z Planéty vedomostí?Do určeného poľa vložte platnú URL adresu z portálu Planéta vedomostí, ktorý je prístupný na adrese: http://planetavedomosti.iedu.sk/ Na tomto Portáli nájdete viac ako 30 000 digitálnych vzdelávacích objektov z prírodovedných predmetov, ktoré sú zadarmo dostupné každému občanovi SR.
7. Aký obsah môžem vkladať pod položkou "Vložiť URL adresu"?Cez túto možnosť môžete vložiť napr. YouTube videá, obrázky, hudbu, obsah z Wikipedie, či akejkoľvek inej webstránky. Niektoré webové stránky však nie je možné na TUULe prehrávať z dôvodu ich vlastnej politiky. Preto je vhodné vizuálne si skontrolovať, či prehrávanie funguje. Ak sa webová stránka v prehrávači TUULu nezobrazí, možete ju zobraziť v novom okne po kliknutí na príslušnú ikonu v hornej lište prehrávača.
8. Aké typy súborov môžem do TUULu vkladať?Vložiť môžete súbor až do veľkosti 48 MB z nasledovného zoznamu. V prípade MS Word a PowerPoint je limit 10 MB a MS Excel 5 MB.

Obrázky: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tiff

Dokumenty: .pdf .doc, .docx, .rtf, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .odp, .txt

Audio: .mp3, .m4a, .ogg, .wav

Video: .mp4, .mov, .wmv, .avi, .mpg

Archívy: .zip, .rar, .tar, .7z

Ostatné: .xml, .html, .htm, .swf, .svg

Ak si prajete nahrať súbor iného typu, archivujte ho pomocou zipu a nahrajte ho na TUUL. Obsah súboru, ktorý nie je možné zobraziť v prehliadači TUULu Vám bude ponúknutý na stiahnutie do počítača v ktorom s ním môžete pracovať.

Technické otázky

9. Prečo sa mi v prehrávači nezobrazuje obsah z Planéty vedomostí na mojom tablete / mobile?Tento obsah je v technológii Adobe Flash a mobilné zariadenia zväčša túto technológiu nepodporujú alebo nemajú zabudovanú. Nainštalujte si do svojho zariadenia prehrávač Flash.
10. Prečo sa mi v prehrávači nezobrazuje obsah niektorých vložených webstránok?Niektoré webové stránky sa rozhodli nepovoľovať zobrazovanie ich obsahu pri ich vnorení do iných stránok. Tieto stránky sa tak bránia zneužívaniu ich obsahu a preto ich ani TUUL nevie zobraziť. Viac sa o tejto problematike dozviete v článku "clickjacking". Ak sa webová stránka v prehrávači TUULu nezobrazí, môžete ju zobraziť v novom okne po kliknutí na príslušnú ikonu v hornej lište prehrávača.