Goniometrické funkcie
2125
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Zaujímavé hodiny 1
Aplet – jednotková kružnica 2
Gon. f. – hodnoty z jedn. kružnice 3
Gon. tab. – pomôžu ak zlyhá kalkulačka 4
Vysvetlenie
Metodické poznámky 5
Gon. f. sínus a kosínus 6
Gon. f. ostrého uhla 7
Jednotková kružnica 8
Sínus a kosínus - definície 9
Sínus a kosínus – vlastnosti 10
Sínus a kosínus - grafy 11
Tangens a kotangens - definície 12
Tangens a kotangens - vlastnosti 13
Tangens a kotangens - grafy 14
Aktivita
Tangens a kotangens - hodnoty funkcií 15
Aplet-tangens box 16
znamienka_sin_cos_tg_cotg 17
Mnemotechnická pomôcka 18
Znamienka gon. f. 19
Znamienko goniometrických funkcií 20
FUNKCIE – elektronická zbierka úloh | Tuul 21
Overenie
Interaktívne testy 22