graf funkcie
1736
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Graf funkcie 1
Grafy v karteziánskej sústave súradníc 2
Vysvetlenie
definícia a príklady grafov funkcií 3
Funkcie definované po častiach na intervaloch 4
Aktivita
Je to funkcia? 5
ICV (2) je to graf funkcie? 6
ICV (3) funkčná hodnota z grafu diskrétnej funkcie 7
ICV (4) funkčná hodnota z grafu nespojitej funkcie 8
ICV (5) funkčná hodnota z grafu spojitej funkcie 9
ICV (6) funkčná hodnota z predpisu 10
Overenie
Priesečníky s osou x a priesečníky s osou y 11
ICV (7) funkčné hodnoty, priesečníky s osami, čítanie grafu 12