Logaritmické funkcie
1702
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Logaritmická špirála - obrázok 1
Logaritmická špirála - matematický popis 2
Matematika vo fotografii 3
Vysvetlenie
Log. f. – výučbový hypertext 4
Log. f. - dialóg U - Ž 5
Log. f. - zostrojenie grafu 6
Lekcie aj príklady 7
Aktivita
Úvod do logaritmov 8
Cvičenie: vlastnosti logaritmov 9
Cvičenie: vlastnosti logaritmov 10
FUNKCIE – elektronická zbierka úloh | Tuul 11
Overenie
Interaktívne testy 12
Log. rovnice a nerovnice - príklady 13
Exp. a log. rovnice - riešené pr. 14