Opakovanie učiva o prídavných menách
1150
Dominik Ramža 14. 4. 2020
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Prídavné mená / Slovné druhy a ohýbanie slov / Gramatika - slovake.eu 1
Doplnovacka pridavne mena 2
Vpisovacka 3
Cvičenie na prídavné mená | Slovenský jazyk - Gramatika, literatúra a sloh 4
Cvičenia z učebnice 7.roč. 5