Podstatné mená
1137
Dominik Ramža 14. 4. 2020
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Podstatné mená / Slovné druhy a ohýbanie slov / Gramatika - slovake.eu 1
Cvičenia z učebnice 7.roč. 2
Cvičenia z učebnice 7.roč. 3
Odpovede 4
Odpovede 5