Premeny mechanickej energie. Zákon zachovania energie.
2023
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Téma, obsah 1
Vysvetlenie
Podrobný výklad formou videa 2
Poznámky 3
Aktivita
Potenciálna a kinetická energia 4
Mechanická energia 5
Energia počas kmitania 6
Kinetická a potenciálna energia vo vzťahu k času 7
Skákanie lopty 8
Simulácia pohybu kyvadla 9
Výkon vodopádu 10
Vodná elektráreň 11
Úlohy na precvičovanie učiva 12
Laboratórne cvičenie: Pokusné pozorovanie vzájomných premien mechanických foriem energie. 13
Overenie
Testy 14
Údaje o škole a autoroch 15