Rovnice v súčinovom a podielovom tvare
6499
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
Zápalkové hlavolamy – približná rovnosť 1
Vysvetlenie
Rozklad mnohočlenov na súčin 2
Delenie mnohočlenov 3
Rovnice v súčinovom tvare 4
Rovnice v podielovom tvare 5
Aktivita
Rozklad trojčlena na súčin 6
Rozklad na súčin doplnením na štvorec 7
Zložitejšie príklady rozkladu na súčin doplnením na štvorec 8
Overenie
Rovnice v súčinovom tvare - príklady 9
Príklady - rovn. v súč. tvare 10