Veci okolo nás
1029
zaradenie
zdielať
tlačiť
prehrať
Zaujímavosti
l97808 1
Vysvetlenie
Klasifikácia látok 2
Tri skupenstvá látok 3
Aktivita
Fyzikálne zmeny v látkach 4
Interaktívna tabuľa na hodinách prírodovedy 5
Overenie
Tri skupenstvá látok 6
Polročná písomná práca z Prírodovedy 7